top of page

História klubu

Originals2.jpg
stara zastava.png
nova zastava.png
tomky.png
klubovna.jpg
Nocnajazda_7.jpg
mikulas.jpg
record-sprievod.jpg
5360m.jpg
parizkuty.jpg
parizkuty2.jpg
kami record.png
ironjams.png
67171547_2323991994361430_70710567482152
Originals.jpg
friendska.png

                                                                                                          História CCC KRAKEN 999

 

                                             18.l0.1998 na členskej schôdzi MC Freedom Hunters v Bratislavskom HD časť hangáčov,ktorým

                                                                  odmietli priznať postavenie čakateľov sa rozhodla založiť  vlastný klub...

 

              Entuziasmus zvíťazil nad zdravým rozumom a títo exkomunanti odtiahli  do Rusoviec kde v krčme YANKEE  PUB založili vlastný ,slobodný,                                                                                                                         motocyklový klub:

 

 

 

 

 

                                                                                                              CCC KRAKEN 999

                                                                                                            ----------------------------

 

     NÁZOV je odvodený od prezývky človeka,ktorý na kamarátov v partii prezrádza ich trapasy a vrcholom krakenstva je keď nabonzuje sám seba...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov bol doplnený o skratku CCC : choper cruiser club  a číslicu 999 s tým ,že oficiálne klub ,

s insigniami a všetkým čo k tomu patrí, začal jazdiť v r 1999...

     ZNAK klubu navrhla Offiska a  HYMNU stvoril vo veľkej časti Vadim spolu s kapelou ExTip a jej frontmenom Mikym Mikuškom...jej názov je                                                                                                               „Kraken sa vracia“ako celé CD...

 

                                                             Klub chodil po zrazoch pomerne málo ,pretože sa túlal po celej Európe...

 

                                   Našiel si však čas pre ostatných motorkárov a od r.2001 do r.2008 bol organizátorom motozrazu TOMKY...

                 V r. 2008 sa z Jaroviec pri BA presťahoval na motorest u Janíčkov ,tu si zriadil územie Krakenov zvané Krakenovo a svoj clubhaus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do r.2011 ešte spravil 3 zrazy a potom s touto aktivitou prestal.Robil a dodnes od r.2004 robí posledný februárový víkend zimný zraz...začínalo sa v Lučenci na Ružínnej a bola to divočina,ktorá však postupne v dôsledku oteplovania sa mutovala až do dnešnej podoby vo forme  stretnutí sa                                                                                                                   motorkárov na dobrej žúrke...

 

                    Zahajovali a končili sme sezóny,mikulášske a vianočné jazdy atd.,dnes už v týchto aktivitách iba participujeme ako účastníci...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Organizujeme vždy začiatkom júla Nočnú jazdu s ohňostrojom za zosnulých motorkárov...

Keďže zrazov bolo veľa,boli sme jedným zo zakladateľov motozrazu Drienok,ktorý pôvodne robilo 10 klubov, ale od r.2019  upúšťame aj od tejto                                                                                                                                aktivity...

 

                                       Náš klub je držiteľom certifikátu a zakladateľom svetového rekordu zapísaneho v Guinesovej knihe

                                                                                       ako najdlhší svadobný motorkársky sprievod...

 

 

                                                     3 členovia nášho klubu s motorkami v Indii vystúpali do výšky viac ako 5300m...

                                                                  Náš člen prešiel na motorke nonstop Paríž-Kúty za 18 hodín...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Náš klub je držiteľom Slovenského rekordu spočívajúceho v nonstop jazde na 4kolke...

 

 

 

 

Založili sme v r,2008 IRON HAMS …/plechovú riť/...každý náš člen má za sebou 500km za deň,2/3 viac ako 1000km/za deň,5 viac ako 1500km/za deň...

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      V roku 2019 sme oslávili 20. výročie našho trvania...

 

 

 ...a takto si tu blbneme...ak niečo za to bude stáť,určite to niekto z nás doplní...

 

Klub nie je nikde zapísaný ako organizácia...sme navždy slobodní...predovšetkým duchom...slobodné rozhodnutia nie sú vždy správne, ale sú naše a                                                                                                          nesieme za ne svoju zodpovednosť...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Klub má prezidenta,ktorý pôsobí ako koordinátor a navonok klub zastupuje...má iba tieto povinnosti …práva má rovné každému členovi...

 

                                                                                                      Máme aj ďalšie potrebné funkcie:

                                                         dvoch viceprezidentov,sekretára,kapitána ciest a pokladníka...aj tam je to iba o povinnostiach...

 

                                                            Naša societa je pomerne uzavretá,jazdíme už dlho a dnes člena pod 5 rokov ani nemáme...

 

               Zopár ľudí,ktorí to videli inak,na základe vlastného rozhodnutia odišli...live motív navždy slobodní platí vždy...želáme im všetkým známe:

 

                                                                                                                   ride hard & saffety...

 

                                                                    ...snažíme sa byť aktívnými protagonistmi  myšlienky  FRIENDS FOREVER...

 

                                                              Všetkých ostatných slobodných i organizovaných motorkárov recipročne rešpektujeme...

                                                              

 

 

                                                                                                         ...ostatné si pozri vo fotogalérii....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page