top of page

Naša spoločnosť pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1990. Počas tohto obdobia sme sa prispôsobovali potrebám trhu a získali množstvo spokojných zákazníkov, ktorí pravidelne využívajú naše služby. 

Začiatok nášho pôsobenia na trhu sa viazal najmä k dovozu stavebných materiálov, vývozu fekálií a na vnútroštátnu prepravu.

Pôsobnosť bola pokrytá najmä na Západnom Slovensku.

Naša spoločnosť

Tak ako každá firma, aj my sme mali tendenciu a cieľ rásť.

Od roku 1997 sme rozšírili našu ponuku o predaj  motorovej nafty a ropných produktov v areáli PD Borský Svätý Jur.

Rok 2001 znamenal pre našu spoločnosť ďalší krok vpred a to vstupom do sekcie medzinárodných prepravcov. Toto so sebou prináša nákup nových ťahačov a prívesov.

Následne sa naša ponuka rozširuje o budovateľské práce a to najmä výkopové a búracie práce, odvoz sutiny a stavebného odpadu.

Od roku 2005 sa náš vozový park rozširuje o ďaľšie stroje a to najmä traktory Komatsu, buldozery, kolesové nakladače s ich príslušenstvom.

 

Koncom roka 2006 sme otvorili v areály našej firmy novú čerpaciu stanicu s ponukou PHM, olejov a občerstvenia.

bottom of page